Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

* * * * *

New Delhi, the 11th May, 2018

NOTIFICATION NO. 06 OF 2018

The following Joint Commissioners of Income Tax are, hereby placed in the Selection Grade (NFSG) (Level 13 in the Pay matrix) (Pay Band-4 of Rs. 37,400 — 67,000 + Grade Pay of Rs. 8,700/-) (Pre-revised) with effect from 01.01.2018:

S. No Name of the Officer (Ms./Smt./Shri) Civil Code
1 Aseem Sharma 5001
2 Ritu Singh Sharma 5003
3 Sarish Kumar Irukulla 5004
4 Abhishek Sharma 5005
5 Pinaki Mukherjee 5506
6 Ashis Chandra Mohanty 5006
7 Dilip Kr. Mitra 5507
8 Rakesh Jha 5007
9 Debashis Banerjee 5508
10 Dr. Vedanshu Tripathi 5008
11 Pijush Mukherjee 5509
12 Vinod Kr. Agrawal 5009
13 Prakash Nath Barnwal 5510
14 Radha Katyal Narang 5010
15 Nilay Baran Som 5511
16 Amit Jain 5011
17 Prabal Chowdhury 5512
18 Lavish Kumar 5012
19 Surendra Kr. Mishra 5513
20 Gudrun Nehar 5013
21 Shaikh Shamsher Alam 5514
22 Anima Barnwal 5014
23 Subhra Jyoti Chakraborty 5515
24 Nayani Swapna 5015
25 Rajat MEtra 5518
26 Dileep Kumar 5018
27 Sanjit Kr. Das 5519
28 Sanyogita Nagpal 5020
29 Gaurav Dudeja 5021
30 Nikhil Varma 5022
31 Bhawani Shankar 5524
32 Santosh Kr. Karnani 5024
33 V.K. Jiwani 5525
34 Anurag Sharma 5025
35 A. Sasi Kumar 5026
36 Shital Shashwat Verma 5027
37 Anil Kumar Srivastava 5528
38 Vachashpati Tripathi 5028
39 Amrit Lal 5529
40 Jaya Choudhary 5029
41 Saurabh Kumar Chatterjee 5530
42 Ritu Sharma 5030
43 Ashish Kumar Heliwal 5031
44 Dr. Ravi Kant Gupta 5032
45 Ravinder Maini 5034
46 C. Vatchala 5035
47 Mukesh Kumar Jha 5036
48 Vipul Agarwal 5037
49 Baljeet Kaur 5038
50 B.S. Bist 5540
51 Appu Joseph Jose 5040
52 Satya Pal Kumar 5041
53 Harshad Sudhir Vengurlekar 5042
54 Shiddaramappa Kappattanavar 5043
55 Pavan Kumar Beerla 5044
56 Sk. Zafarul HaqueTanweer 5045
57 R. A. Dhyani 5546
58 Nishtha Tiwari 5046
59 Rajat Kapoor 5047
60 Neil Philip 5548
61 Dr. Dayainder Singh Sidhu 5048
62 Anshuman Sharma 5049
63 Vandana Vijay Mohite 5050
64 K.P. R. R. Murty 5551
65 Nikhil Kumar Govila 5051
66 Nitin Raghunath Waghmode 5052
67 S. Renga Rajan 5053
68 Neelima V. Nadkarni 5554
69 Sunil Kumar Yadav 5054
70 Arun Kumar Yadaw 5055
71 Shukracharya Krupacharya Jadhav 5056
72 Aakash Dewangan 5057
73 J. Saravanan 5058
74 Akhilendra Pratap Yadaw 5060
75 Vivek Anand Perampurna 5061
76 Vinod Kumar 5062
77 S. N. Dube 5563
78 P. Dhivahar 5063
79 Yamini 5064
80 Ajay Kr. Keshari 5065
81 Rudolph N. Dsouza 5566
82 Jeetendra Kumar 5067
83 P.S. Sivasankaran 5068
84 Dr. S. Pandian 5072
85 Asghar Zain V. P. 5074
86 Mazhar Akram 5075
87 Dr. Nischal B. 5076
88 Love Kumar 5077
89 V. K. Bora 5578
90 A. Srinivasan 5078
91 0. N. Pathak 5579
92 Sridhar E. 5079
93 Dr. Nikalje Pramod Atmaram 5080
94 Nilu Jaggi 5581
95 Sri Nandini Das 5083
96 Rajesh Kumar 5085
97 Puneet Kumar 5086
98 K. C. Das 5587
99 Shiv Swaroop Singh 5088
100 Premanand J 5089
101 N. Padmanaban 5090
102 Ravi Babu Nathala 5091
103 B. Lakshminarayanan 5592
104 Rajesh Chandra 5092
105 Dr. Darsi Suman Ratnam 5093
106 Dr. Shankar Prasad K. 5094
107 Debashis Majurnder 5095
108 kamlesh Makwana 5096
109 Gaikwad Kailash Pundlik 5097
110 Neena Jeph 5099
111 Shravan Kumar Meena 5100
112 Ramesha G. 5101
113 V Rama Mohan 5602
114 D.J. Prabhakar Anand 05602A
115 N G Joseph Gangte 5102
116 Ramakrishna Bandi 5103
117 Sita Ram Meena 5104
118 A V Sreekanth 5605
119 H. Ananda 5105
120 P Radhakrishnan 5606
121 Mahesh Thakur 5106

2. Hindi Version of this Notification will follow.

(Yogesh Sharma)

Under Secretary to the Government of India

Ph.: 011-23095474

Download Notification NO. 06 of 2018 in PDF Format

More Under Income Tax

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search Posts by Date

September 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930